دوفصلنامه چینه و رسوب شناسی دانشگاه هرمزگان- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه چینه و رسوب شناسی دانشگاه هرمزگان:
http://geology.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب